logo

„Radwanka dla Seniorów”

Cel projektu: prezentacja lokalnego dorobku ludowego dla starszych mieszkańców sołectwa Radwanka w ramach imprezy kulturalnej

Wartość projektu: 5000,00 zł

Okres realizacji projektu: 15 września – 15 litopada 2017 r.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 


logo

Cel projektu: doposażenie świetlicy wiejskiej w Naropnej oraz organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Naropna

Wartość projektu: 5000,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 lipca – 30 września 2017 r.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


logo

Organizacja imprezy kulturalnej pn. Na ludowo … z udziałem lokalnych artystów

Cel projektu: organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Żelechlin przy wykorzystaniu lokalnego potencjału ludowego oraz wsparciu rozwoju i promocji twórczości ludowej

Wartość projektu: 4901,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 września – 15 listopada 2016 r.

Projekt finansowany przez Województwo Łódzkie


logo

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowicach

Cel projektu: doposażenie jednostki straży pożarnej w Gutkowicach, poprzez zakup odzieży przeciwpożarowej (ubranie strażackie specjalne, rękawice strażackie, kominiarka strażacka) w ilości 3 komplety oraz latarki – szt. 1

Wartość projektu: 5000,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 września – 31 października 2016 r.

Projekt finansowany przez Województwo Łódzkie

 


 zmieniamylodzkie2

 

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechlinku

Cel projektu: doposażenie jednostki straży pożarnej w Żelechlinku, poprzez zakup 4 zestawów odzieży strażackiej (ubranie strażackie specjalne, koszulka, ubranie koszarowe, buty, kominiarka, bluza polarowa)

Wartość projektu: 10000,00 zł

Okres realizacji projektu: 23 lipca 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

Projekt finansowany przez Województwo Łódzkie - pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP.

 


 

logo

Wsparcie organizacji imrezy kulturalnej pn. Dożynki Gminne 2018

Cel projektu: promocja oraz wsparcie organizacji wydarzeń kulturalnych realizowanych przez Gminę Żelechlinek.

Wartość projektu: 5 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 lipca – 15 września 2018 r.

Projekt finansowany przez Województwo Łódzkie


 

logo

Aktywne sołectwo

Cel projektu: zwiększenie oferty kulturalnej Gminy Żelechlinek poprzez organizację imprezy integracyjnej oraz zbudowanie nowego wizerunku aktywnych partnerów społecznych.

Wartość projektu: 5 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia – 31 października 2018 r.

Projekt finansowany przez Województwo Łódzkie