plakat proj.grant. 2018b2Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.

Więcej informacji https://www.krainarawki.eu/program-rozwoju-obszarow-wiejskich/nabory/ 

W związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2018 r. można składać elektronicznie wnioski o:

  • świadczenie wychowawcze (500+),
  • świadczenie „Dobry Start” – wyprawka szkolna w wysokości 300 zł,
  • świadczenia rodzinne,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


    Wnioski elektroniczne można składać za pomocą:
  • portalu informacyjno-usługowego Emp@tia,
  • elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap,
  • platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
  • systemów teleinformatycznych banków.

Składanie wniosków w formie papierowej możliwe będzie osobiście w Urzędzie Gminy w Żelechlinku pok. nr 1 (parter) lub za pośrednictwem poczty
od 1 sierpnia 2018.

Poniżej do pobrania informacja z harmonogramem odbioru odpadów oraz zmienionymi zasadami segregacji odpadów.

082979 r2 940Wójt Gminy Żelechlinek informuje, o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy.
Rolnicy i producenci rolni u których powstały szkody mogą składać wnioski w terminie do dnia 6 lipca 2018r.
Wzór wniosku wraz załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.zelechlinek.pl oraz w Urzędzie Gminy w Żelechlinku a także na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi www.lodz.uw.gov.pl w zakładce Rolnictwo.