Zapraszam na XXXI Sesję Rady Gminy Żelechlinek, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2016 roku (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku.

Attachments:
Download this file (SKMBT_C28016120811210.pdf)treść obwieszczenia[ ]534 kB

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXX/179/2016 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żelechlinek z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami na 2017 rok

WÓJT GMINY ŻELECHLINEK
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku na terenie Gminy Żelechlinek.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXX/179/2016 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żelechlinek z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami na 2017 rok

WÓJT GMINY ŻELECHLINEK
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku na terenie Gminy Żelechlinek.