L.P.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystejPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaOkres oddania nieruchomości w najem/ dzierżawęWysokość opłaty/ stawki czynszoweTermin wnoszenia opłat/y oraz zasady aktualizacji opłatTermin oddania nieruchomości do najmu/dzierżawy
1PT1T/00014512/23,79 haNieruchomość rolna składająca się z części działek nr 196 oraz 420 położonych w obrębie Żelechlinek gm. ŻelechlinekNieruchomość o przeznaczeniu rolnym1 rok

70,00 zł / ha / rok

tj. łącznie 265,30 zł /rok

Czynsz dzierżawny płatny raz w roku do dnia 30 czerwca. Czynsz nie podlegający aktualizacjiNieruchomość może zostać oddana do użytku od dnia 01.09.2016 r.
2PT1T/00051326/2Lokal użytkowy o powierzchni 25,6 m2Lokal użytkowy wyposażony w energię elektryczną, wodę oraz zaplecze sanitarne znajdujący się w budynku OSP w GutkowicachLokal do wykorzystania na działalność handlową2 lata270 zł netto / miesiącCzynsz dzierżawy płatny z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca. Czynsz nie podlegający aktualizacjiNieruchomość może zostać oddana do użytku od dnia 01.01.2017 r.
 PT1T/00061344/7Miejsce na murze pod rozwieszenie banneru reklamowego o powierzchni max. 3.5m x 1,5mNieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 227 położona w obrębie ŻelechlinekMiejsce na murze pod rozwieszenie banneru reklamowego o powierzchni max. 3.5m x 1,5m2 lata30,00 zł netto/ miesiącCzynsz najmu płatny raz w roku do dnia 30 czerwca każdego roku. Czynsz nie podlegający aktualizacjiMiejsce pod tablice może zostać oddane do użytku od dnia 01.04.2016r.

1procTMPrzy składaniu rocznych deklaracji podatkowych zachęcamy do przekazywania 1% na rzecz lokalnych organizacji pożytku publicznego. Akcją promującą wspieranie OPP w tej formie jest Kampania społeczna: „A gdy nadchodzi pora PIT-owa, wpisz 1% dla Tomaszowa”.

W tym roku po raz pierwszy w kampanii organizowanej przez Urząd Miasta Tomaszowa Maz. oraz Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego bierze udział także Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego i Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. Dzięki kampanii w poprzednich latach udało się znacząco zwiększyć wpływy finansowe lokalnych organizacji, co z pewnością przekłada się na jakość i liczbę prowadzonych inicjatyw na rzecz miasta i powiatu.

22 lutego 2016 r. rozpoczyna się nabór wniosków w konkursie o mikrodotacje "Grant na lepszy start".  GRANT NA LEPSZY START to program wsparcia młodych organizacji pozarządowych (zarejestrowanych w KRS nie dłużej niż 18 m-cy) oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa łódzkiego. Program realizuje konkurs na mikrodotacje w wysokości do 5 tys. zł na inicjatywy oddolne. To jedno z pierwszych takich przedsięwzięć, w którym o środki mogą się ubiegać poza formalnie zarejestrowanymi organizacjami pozarządowymi także grupy działające nieformalnie (koła gospodyń wiejskich, grupy młodzieżowe, grupy sąsiedzkie, rady sołeckie itp.), którym osobowości prawnej udzieli zaprzyjaźniona organizacja.

Wójt Gminy Żelechlinek informuje, że 26 lutego br. (piątek)  w pokoju nr 4 Urzędu Gminy w Żelechlinku będzie dyżurował pracownik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim.                                            
W godz. 9-15 udzieli on niezbędnej pomocy przy wypełnianiu zeznania podatkowego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.