Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXX/179/2016 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żelechlinek z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami na 2017 rok

WÓJT GMINY ŻELECHLINEK
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku na terenie Gminy Żelechlinek.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXX/179/2016 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żelechlinek z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami na 2017 rok

WÓJT GMINY ŻELECHLINEK
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku na terenie Gminy Żelechlinek.

Wójt Gminy Żelechlinek zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania programu rewitalizacji dla Gminy Żelechlinek.

Spotkanie odbędzie się 07 grudnia (środa) 2016r. o godz. 17.00 w Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku.

Stowarzyszenie Aktywni dla Gminy Żelechlinek zaprasza wszystkich smakoszów i fanów pierogów do udziału w „Pierogowym konkursie”, który odbędzie się w dniu 03 grudnia 2016 r. (sobota) o godz. 18.00 w Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku.