SUGZ19041712380 page 001

wet

Żelechlinek, dnia 11.04.2019r.

 

Wójt Gminy Żelechlinek

 ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

 nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Żelechlinek

Lp.

Położenie

Nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Wg ewidencji gruntów

Powierzchnia
w ha

Opis
nieruchomości

 

 

Cena nieruchomości

( w złotych)

 

 

Oznaczenie
nieruchomości
wg księgi wieczystej

 

Wadium

w zł

netto

brutto

1.

Żelechlinek

372/47

0,1457

niezabudowana

42.300

52.029

PT1T/00049417/0

5.200

2.

Żelechlinek

372/48

0,1456

niezabudowana

40.700

50.061

PT1T/00049417/0

5.000

3.

Żelechlinek

372/49

0,1218

niezabudowana

34.200

42.066

PT1T/00049417/0

4.200

4.

Żelechlinek

580

0,1201

niezabudowana

30.000

36.900

PT1T/00049417/0

3.700

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechlinek:

Działka nr: 372/47: 20MN/U

Działka nr: 372/48: 20MN/U

Działka nr: 372/49: 20MN/U

Działka nr: 580: 20MN/U

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w podanej wysokości w terminie do dnia 10.05.2019r. do godz. 1500 . Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Żelechlinku PBS Tomaszów Maz. 46898500040040040000970010. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w wyznaczonym miejscu i terminie w celu sporządzenia umowy kupna-sprzedaży.

Przetarg odbędzie się 14.05.2019r. o godz. 1000

w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, ul. Plac Tysiąclecia 1

 

 

 

Dodatkowe informacje, dotyczące regulaminu oraz przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żelechlinku lub pod nr tel. (044) 712-27-12

Attachments:
Download this file (SUGZ19041108350.pdf)SUGZ19041108350.pdf[ ]339 kB

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PLANOWANYCH DO ODDANIA W NAJEM/DZIERŻAWĘ PRZEZ GMINĘ ŻELECHLINEK

L.P.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Okres oddania nieruchomości w najem/ dzierżawę

Wysokość opłaty/ stawki czynszowe

Termin wnoszenia opłat/y oraz zasady aktualizacji opłat

Termin oddania nieruchomości do najmu/dzierżawy

1

PT1T/00020787/5

0,72 ha

Nieruchomość rolna działka 359 położona w obrębie Chociszew gm. Żelechlinek

Nieruchomość

o przeznaczeniu rolnym

3 lata

100,00 zł / rok

Czynsz dzierżawny płatny raz w roku do dnia 30 listopada każdego roku. Czynsz nie podlegający aktualizacji

Nieruchomość może zostać oddana do użytku od dnia 01.06.2019 r.