wet

Żelechlinek, dnia 11.04.2019r.

 

Wójt Gminy Żelechlinek

 ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

 nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Żelechlinek

Lp.

Położenie

Nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Wg ewidencji gruntów

Powierzchnia
w ha

Opis
nieruchomości

 

 

Cena nieruchomości

( w złotych)

 

 

Oznaczenie
nieruchomości
wg księgi wieczystej

 

Wadium

w zł

netto

brutto

1.

Żelechlinek

372/47

0,1457

niezabudowana

42.300

52.029

PT1T/00049417/0

5.200

2.

Żelechlinek

372/48

0,1456

niezabudowana

40.700

50.061

PT1T/00049417/0

5.000

3.

Żelechlinek

372/49

0,1218

niezabudowana

34.200

42.066

PT1T/00049417/0

4.200

4.

Żelechlinek

580

0,1201

niezabudowana

30.000

36.900

PT1T/00049417/0

3.700

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechlinek:

Działka nr: 372/47: 20MN/U

Działka nr: 372/48: 20MN/U

Działka nr: 372/49: 20MN/U

Działka nr: 580: 20MN/U

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w podanej wysokości w terminie do dnia 10.05.2019r. do godz. 1500 . Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Żelechlinku PBS Tomaszów Maz. 46898500040040040000970010. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w wyznaczonym miejscu i terminie w celu sporządzenia umowy kupna-sprzedaży.

Przetarg odbędzie się 14.05.2019r. o godz. 1000

w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, ul. Plac Tysiąclecia 1

 

 

 

Dodatkowe informacje, dotyczące regulaminu oraz przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żelechlinku lub pod nr tel. (044) 712-27-12

Attachments:
Download this file (SUGZ19041108350.pdf)SUGZ19041108350.pdf[ ]339 kB

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PLANOWANYCH DO ODDANIA W NAJEM/DZIERŻAWĘ PRZEZ GMINĘ ŻELECHLINEK

L.P.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Okres oddania nieruchomości w najem/ dzierżawę

Wysokość opłaty/ stawki czynszowe

Termin wnoszenia opłat/y oraz zasady aktualizacji opłat

Termin oddania nieruchomości do najmu/dzierżawy

1

PT1T/00020787/5

0,72 ha

Nieruchomość rolna działka 359 położona w obrębie Chociszew gm. Żelechlinek

Nieruchomość

o przeznaczeniu rolnym

3 lata

100,00 zł / rok

Czynsz dzierżawny płatny raz w roku do dnia 30 listopada każdego roku. Czynsz nie podlegający aktualizacji

Nieruchomość może zostać oddana do użytku od dnia 01.06.2019 r.

e ZAPROSZENIE XIV PTO 2019