WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PLANOWANYCH DO ODDANIA W NAJEM/DZIERŻAWĘ PRZEZ GMINĘ ŻELECHLINEK

L.P.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Okres oddania nieruchomości w najem/ dzierżawę

Wysokość opłaty/ stawki czynszowe

Termin wnoszenia opłat/y oraz zasady aktualizacji opłat

Termin oddania nieruchomości do najmu/dzierżawy

1

PT1T/00020787/5

0,72 ha

Nieruchomość rolna działka 359 położona w obrębie Chociszew gm. Żelechlinek

Nieruchomość

o przeznaczeniu rolnym

3 lata

100,00 zł / rok

Czynsz dzierżawny płatny raz w roku do dnia 30 listopada każdego roku. Czynsz nie podlegający aktualizacji

Nieruchomość może zostać oddana do użytku od dnia 01.06.2019 r.