WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PLANOWANYCH DO ODDANIA W NAJEM/DZIERŻAWĘ PRZEZ GMINĘ ŻELECHLINEK

L.P.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Okres oddania nieruchomości w najem/ dzierżawę

Wysokość opłaty/ stawki czynszowe

Termin wnoszenia opłat/y oraz zasady aktualizacji opłat

Termin oddania nieruchomości do najmu/dzierżawy

1

PT1T/00038159/3

1,3948 ha

Nieruchomość rolna składająca się z działek nr 209/1, 210/1, 211/1 położonych w obrębie Lesisko gm. Żelechlinek

Nieruchomość

o przeznaczeniu rolnym

2 lata

200,00 zł / rok

Czynsz dzierżawny płatny raz w roku do dnia 30 listopada każdego roku. Czynsz nie podlegający aktualizacji

Nieruchomość może zostać oddana do użytku od dnia 01.01.2020 r.

2

PT1T/00036387/9

Część działki - tablica reklamowa, szerokość reklamy ok. 1,5 – 2,5 metra

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 128/2 położona w obrębie Żelechlinek

Fragment nieruchomości pod postawienie tablicy reklamowej

 

240,00 zł brutto/ rok

Czynsz najmu płatny raz w roku do dnia 30 września każdego roku. Czynsz nie podlegający aktualizacji

Miejsce pod tablicę może zostać oddane do użytku od dnia 01.07.2019r.

3

PT1T/00061344/7

Miejsce na murze pod rozwieszenie banneru reklamowego o powierzchni max. 3.5m x 1,5m

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 227 położona w obrębie Żelechlinek

Miejsce na murze pod rozwieszenie banneru reklamowego

o powierzchni max. 3.5m x 1,5m

2 lata

30,00 zł netto/ miesiąc

Czynsz najmu płatny raz w roku do dnia 30 czerwca każdego roku. Czynsz nie podlegający aktualizacji

Miejsce pod tablice może zostać oddane do użytku od dnia 01.04.2019r.

4

PT1T/00034361/4

Budynek szkoły

1m2

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 257 położona w obrębie Żelechlinek

Miejsce w budynku szkoły z przeznaczeniem na posadowienie urządzenia służącego do sprzedaży produktów spożywczych

1m2

3 lata

200,00 zł netto/ rok

Czynsz najmu płatny raz w roku do dnia 31 grudnia każdego roku. Czynsz nie podlegający aktualizacji

Nieruchomość może zostać oddana do użytku od dnia 01.04.2019 r.

5

PT1T/00054614/9

Lokal użytkowy o powierzchni 15,22 m2

Lokal użytkowy znajdujący się na pierwszym piętrze Urzędu Gminy w Żelechlinku. Lokal dostępny dwa dni w tygodniu po 7 godzin

Prowadzenie działalności usługowej tj. zawieranie umów ubezpieczeniowych itp.

1 rok

150,00 zł netto / miesiąc

Czynsz dzierżawny płatny z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca. Czynsz nie podlegający aktualizacji

Nieruchomość może zostać oddana do użytku od dnia 01.01.2020 r.

Attachments:
Download this file (wykaz nieruchomości 2019.doc)wykaz nieruchomości 2019.doc[ ]40 kB