082979 r2 940Wójt Gminy Żelechlinek informuje, o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy.
Rolnicy i producenci rolni u których powstały szkody mogą składać wnioski w terminie do dnia 6 lipca 2018r.
Wzór wniosku wraz załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.zelechlinek.pl oraz w Urzędzie Gminy w Żelechlinku a także na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi www.lodz.uw.gov.pl w zakładce Rolnictwo.


Do wniosku należy załączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018r wraz z potwierdzeniem złożenia.