dscf2574Niezmiennie co roku imprezy i konkursy powiatowe rozpoczynają Powiatowe Ostatki w Gminie Rokiciny. Jedenasta już powiatowa impreza odbyła się w dniu 13 lutego 2018 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaznowie. Na tegorocznych ostatkach Gminę Żelechlinek reprezentowały już po raz czwarty przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Żelechlina: Ilona Duda, Monika Drągowska, Danuta Było, Agnieszka Kowalczyk, Aneta Malka, Urszula Szymczak, Maria Perka, Wiesława Janowska, Katarzyna Fijałkowska, Celina Maciołek, Iwona Gabryszewska przy akompaniamencie Łukasza Pawlika. Grupie towarzyszył również Wójt Gminy Żelechlinek Bogdan Kaczmarek i Dyrektor GDK w Żelechlinku Grażyna Susik. Impreza ostatkowa ma na celu zachowanie od zapomnienia tradycji i zwyczajów zapustowych jakie panowały w naszym regionie.

dsc 122121 stycznia 2018 r. w Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku spotkały się wszystkie Panie zrzeszone w kołach Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Żelechlinek. Organizatorem IX Spotkania Noworocznego był Gminny Dom Kultury w Żelechlinku. Jak co roku połączone ono było z wystawą zdjęć pt. „Podsumowanie Roku Kultury 2017”. W spotkaniu udział wzięło 10 Kół Gospodyń Wiejskich i osoby aktywnie działające na terenie Gminy Żelechlinek oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Żelechlinek Bogdan Kaczmarek, wraz z małżonką, Proboszcz Parafii Żelechlinek – Ks. Marek Kania, Przewodnicząca Rady Gminy Żelechlinek – Mirosława Pasik, Sekretarz Gminy Aneta Michniewska, Skarbnik Gminy Jadwiga Kaczmarek. Uroczystego otwarcia spotkania i powitania zaproszonych gości dokonała Dyrektor GDK w Żelechlinku Grażyna Susik. Po powitaniu i życzeniach noworocznych nastąpiła prezentacja programu artystycznego w wykonaniu dzieci i młodzieży działających w Kole Teatralnym przy GDK.

dscf2356W dniu 15 grudnia 2017 r. w Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego odbyło się podsumowanie projektu pt. „Plastyka papierowa i obrzędowa regionów rawsko – opoczyńskiego i piotrkowsko – brzezińskiego”. Projekt realizowało Stowarzyszenie Twórców Ludowych oddział w Piotrkowie Trybunalskim wraz z Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim przy współfinansowaniu Powiatu Tomaszowskiego. Głównym celem projektu była organizacja warsztatów i konkursu dla mieszkańców powiatu. Projekt miał na celu przekazanie wiedzy członkom społeczności lokalnej dziesięciu gmin powiatu tomaszowskiego na temat autentycznych, tradycyjnych ozdób papierowych i obrzędowych. Projekt zakładał również popularyzację i upowszechnianie rękodzieła artystycznego oraz integrację społeczną mieszkańców wsi, umacnianie więzi między pokoleniami. Zajęcia odbywały się w Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, koordynował je Michał Pająk – etnolog z Muzeum w Tomaszowie Maz. Na projekt składał się cykl warsztatów z bibułkarstwa, technik wycinanki i wykonywania pająków oraz pisania pisanek.

 

 

zyczenia