w1Duże pieniądze pozyskiwane do budżetu gminy, takie jak dotacja na fotowoltaikę czy też gospodarkę wodno - ściekową, robią na pewno wrażenie, ale należy też wspomnieć o grantach lokalnych realizowanych dla społeczności. Zacznijmy od środków pozyskanych dla OSP. W ramach ogólnopolskiego programu Ministerstwa Sprawiedliwości Wójt Gminy wystąpił o zakup sprzętu dla jednostek OSP Żelechlinek i Gutkowice ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zasadność zakupu potwierdziła Komenda Powiatowa PSP w Tomaszowie Mazowieckim. Wartość dotacji, zgodnie z umową zawartą w dniu 8 czerwca 2018 r. wynosi 31.996,80 zł, dodatkowo wymagany jest wkład własny w kwocie 323,20 zł. Sprzęt typu zestawy ratownictwa medycznego, defibrylatory, pilarki do drewna, agregaty prądotwórcze itp. trafi do strażnic do końca lipca br.

20180706 1909396 lipca br. w świetlicy wiejskiej w Lesisku odbyły się warsztaty z ceramiki ozdobnej organizowane przez Stowarzyszenie Aktywni dla Gminy Żelechlinek. To drugie już spotkanie w ramach projektu pt. "Poznajemy Łódzkie", współfinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego. Tak jak poprzednio warsztaty poprowadziła instruktorka Martyna Makarewicz. Tym razem uczestnicy warsztatów malowali specjalnie przygotowane na tę okazję wypalone w piecu wyroby z gliny. Okazało się to bardzo pracochłonne, a to z uwagi na konsystencję farb.

Zapraszamy do udziału w VII edycji Konkursu "EKOBELFRY" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska w celu uhonorowania zrealizowanych działań i rozpowszechnienia dobrych przykładów w tym zakresie w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.

dsc 0024Kiedy pytamy o skojarzenia z Żelechlinkiem, bez zastanowienia słyszymy odpowiedź „Miodobranie”, i chociaż w większości gmin powiatu tomaszowskiego odbywają się imprezy kulturalne promujące region łódzki, tak nasze święto z uwagi na swój charakter pozostaje wciąż atrakcyjne. Formuła XI już „Powiatowego Miodobrania” w Żelechlinku, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2018 r., była podobna do lat poprzednich. Zachowano poważną, doniosłą istotę spotkania, rozpoczynając od uroczystej sesji Rady Gminy Żelechlinek, z udziałem zaproszonych gości, w tym pszczelarzy z terenu Województwa Łódzkiego. Głównym przedmiotem obrad była prelekcja wygłoszona przez prof. dr hab. Anetę Strachecką z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nt produktów pszczelich i ich właściwości. Wykorzystując przygotowaną na tę okazję prezentację multimedialną Pani Profesor przekonywała do regularnego spożywania miodów, pyłków, pierzgi i wskazywała na ich pozytywny wpływ na zdrowie. Po długiej i ciekawej prelekcji Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi, w dowód uznania za lata prowadzenia własnej pasieki, uhonorował mieszkańca naszej gminy Włodzimierza Walczaka odznaką pszczelarską.