„Sport to najlepsza droga do pokonywania granic”

                                                                                                                                  Jan Paweł II

dsc 00693 września 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Żelechlinku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/ 2019, połączona z otwarciem boiska sportowego.

Rok szkolny został zainaugurowany uroczystą mszą św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku, po czym zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie przeszli do hali sportowej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, wicedyrektor szkoły Kamilla Cholak powitała wszystkich przybyłych, a wśród nich: Wójta Gminy Bogdana Kaczmarka, Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Dariusza Klimczaka, Dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Hieronima Hubara, Proboszcza Parafii w Kochanowie ks. Jacka Wiśniewskiego, Prezesa OSP w Żelechlinku Andrzeja Dziedzianowicza, pracowników samorządowych, radnych gminy, rodziców, wykonawcę obiektu - boiska sportowego, a także emerytowanych nauczycieli szkoły i pracowników administracji: Mariannę Magiera, Zofię Pietrzak, Feliksę Waliszewską, Cecylię Grabowską, Jadwigę Szostek, Wiesławę Śmiechowską, Helenę Dominiak.

Wicedyrektor szkoły w imieniu swoim i Dyrektor Ireny Kostrzewy bardzo serdecznie powitała uczniów, którzy mają za sobą kilka tygodni zabawy, relaksu, spotkań z koleżankami i kolegami. Szczególnie serdecznie powitała przedszkolaków i pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają przygodę edukacyjną. Następnie przedstawiła organizację nowego roku szkolnego, zapoznała z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa oraz kalendarzem roku szkolnego 2018/2019. Zwróciła uwagę, że rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jaką jest 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości, to „Rok dla Niepodległej”. Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.

Wójt Gminy i wicedyrektor szkoły złożyli uczniom serdeczne życzenia, samych sukcesów w nauce, 5 i 6 w dziennikach i na świadectwach, a przede wszystkim zadowolenia ze zdobytej wiedzy. Rodzicom zaś życzyli, jak najwięcej radości ze swoich dzieci i ich edukacyjnych sukcesów, dobrej współpracy ze szkołą, z nauczycielami i wychowawcami, a nauczycielom satysfakcji z pracy zawodowej, kreatywności i wytrwałości.

Szczególnym wydarzeniem w tym dniu było otwarcie boiska wielofunkcyjnego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni goście: Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Dariusz Klimczak, Wójt Gminy Żelechlinek – Bogdan Kaczmarek, radny i nauczyciel – Piotr Mikinka, Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Hieronim Hubar, wicedyrektor szkoły – Kamilla Cholak, pracownik urzędu gminy, koordynator projektu przebudowy boiska – Artur Wojtysiak oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego:
Kamila Dziedzianowicz i Adam Walicki. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Jacek Wiśniewski. Wicedyrektor szkoły wraz z uczniami podziękowała gospodarzowi gminy - Wójtowi Bogdanowi Kaczmarkowi, Radzie Gminy oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji całego przedsięwzięcia. Podkreśliła, że nowy obiekt nie tylko uatrakcyjni lekcje wychowania fizycznego, ale także podniesie edukacyjną i wychowawczą rolę sportu w codziennym życiu naszych uczniów. W skład nowoczesnego i bezpiecznego boiska wielofunkcyjnego wchodzą: 2 boiska do mini piłki koszykowej, pełnowymiarowe boisko do piłki siatkowej oraz boisko do piłki ręcznej.

Oficjalny moment otwarcia boiska został dopełniony przemówieniem zaproszonych gości. Wójt Gminy poinformował o środkach na realizację projektu pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej oraz przedstawił etapy przebudowy boiska. Podziękował wykonawcy - firmie Giermakowska - Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych za fachowe i sprawne przeprowadzenie robót. Zaznaczył, że aktywność fizyczna odgrywa ważną rolę w rozwoju młodego człowieka. Dlatego tak istotne jest stworzenie, jak najlepszych warunków do rozwoju i realizacji w dziedzinie sportu. Wszystkim uczniom życzył, aby z radością korzystali z możliwości nowego boiska sportowego.

Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak podziękował za zaproszenie, pogratulował pięknego obiektu i życzył, aby poprzez zmagania sportowe młodzież mogła twórczo wykorzystać drzemiący w niej potencjał i dzięki wytrwałości odnosić same sukcesy.

Po oficjalnej części uroczystości uczniowie zaprezentowali program artystyczno-sportowy.

Montaż słowno-muzyczny uświadomił zebranym, że zdrowy styl życia, to jedno z nadrzędnych zadań, jakie stawia sobie nasza szkoła. Pokaz sportowo-taneczny uczennic naszej szkoły zachwycił ciekawą choreografią i techniką wykonania.

Na zakończenie uroczystości wicedyrektor Kamilla Cholak podziękowała wszystkim gościom za przyjęcie zaproszeń, udział w uroczystości, ofiarowane prezenty, a nade wszystko za serdeczne słowa i życzenia.

Uroczystość przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze.

„Niech tego miejsca nie opuszcza duch sportowej walki!''

 

 • DSC_0017
 • DSC_0027
 • DSC_0035
 • DSC_0042
 • DSC_0052
 • DSC_0057
 • DSC_0065
 • DSC_0069
 • DSC_0074
 • DSC_0083
 • DSC_0084
 • DSC_0110
 • DSC_0129
 • DSC_0131
 • DSC_0145
 • DSC_0151
 • DSC_0157
 • DSC_0160
 • DSC_0171
 • DSC_0173
 • DSC_0182
 • DSC_0008
 • DSC_0013
 • DSC_0015