Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 10799

Resort finansów przekazał PAP dane o zadłużeniu poszczególnych gmin w odniesieniu do liczby mieszkańców oraz całkowitym długu samorządów na koniec 2017 r.

Jak wynika z danych ministerstwa, największy dług per capita ma gmina Będków, z zadłużeniem na poziomie 1.661 zł na mieszkańca. Na drugim miejscu znalazł się Inowłódz z zadłużeniem na jednego mieszkańca w wysokości 1.648 zł. Zaskoczeniem może okazać się gmina Ujazd, najbogatsza gmina w naszym powiecie, która znalazła się na trzecim miejscu w rankingu gmin powiatu tomaszowskiego z zadłużeniem 1.628 zł na mieszkańca.

Z danych dotyczących wartości nominalnej długu wynika, że najbardziej zadłużonym samorządem jest miasto Tomaszów Mazowiecki z kwotą należności na poziomie 94 miliony 242 tys. zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to kwotę 1.482 zł, lokując Tomaszów na 4 miejscu wśród gmin powiatu tomaszowskiego. Na drugim miejscu zadłużenia jest gmina Ujazd z kwotą należną na poziomie 12 milionów 711 tys. zł, lokując gminę na 3 miejscu zadłużenia na 1 mieszkańca, wśród gmin naszego powiatu. Trzecim samorządem w rankingu zadłużenia dotyczącego wartości nominalnej jest gmina Tomaszów Mazowiecki z kwotą należną 10 milionów 808 tys. zł, w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to kwotę 988 zł, co plasuje gminę na miejscu 6 w rankingu gmin powiatu tomaszowskiego.

Najmniej zadłużoną gminą w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest Gmina Żelechlinek z kwotą 535 zł.

 

Nazwa

Zobowiązania ogółem
4 kw 2017 (w zł)

Liczba ludności wg. GUS

Kwota zobowiązania na 1 mieszkańca (w zł)

Będków

5 515 935

3 321

1 661

Inowłódz

6 308 157

3 828

1 648

Ujazd

12 711 553

7 810

1 628

miasto Tomaszów Mazowiecki

94 242 844

63 601

1 482

Rzeczyca

5 695 120

4 674

1 218

gmina Tomaszów Mazowiecki

10 808 271

10 945

988

Rokiciny

5 937 541

6 157

964

Czerniewice

4 532 724

5 146

881

Lubochnia

6 244 316

7 198

868

Budziszewice

1 366 245

2 193

623

Żelechlinek

1 796 803

3 361

535

 

Powyżej zamieszczone dane jednoznacznie wskazują na kondycję finansową Gminy Żelechlinek.

Dane te łatwo zweryfikować, stanowią bowiem informację publiczną i są ogólnie dostępne, czy to w siedzibie urzędu czy też Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Wszelkie odmienne informacje w tym temacie stanowią poświadczenie nieprawdy.

 

[ Opracowano na podstawie danych uzyskanych ze strony www.format3a.pl oraz http://samorzad.pap.pl/ ]