Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 8496

w1Duże pieniądze pozyskiwane do budżetu gminy, takie jak dotacja na fotowoltaikę czy też gospodarkę wodno - ściekową, robią na pewno wrażenie, ale należy też wspomnieć o grantach lokalnych realizowanych dla społeczności. Zacznijmy od środków pozyskanych dla OSP. W ramach ogólnopolskiego programu Ministerstwa Sprawiedliwości Wójt Gminy wystąpił o zakup sprzętu dla jednostek OSP Żelechlinek i Gutkowice ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zasadność zakupu potwierdziła Komenda Powiatowa PSP w Tomaszowie Mazowieckim. Wartość dotacji, zgodnie z umową zawartą w dniu 8 czerwca 2018 r. wynosi 31.996,80 zł, dodatkowo wymagany jest wkład własny w kwocie 323,20 zł. Sprzęt typu zestawy ratownictwa medycznego, defibrylatory, pilarki do drewna, agregaty prądotwórcze itp. trafi do strażnic do końca lipca br.

Dodatkowo ochotnicy z Żelechlinka zostaną wyposażeni w zestawy odzieży strażackiej oraz latarki, które zostaną zakupione z dotacji przyznanej przez Województwo Łódzkie z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

14 czerwca br. Wójt Gminy Żelechlinek Bogdan Kaczmarek zawarł z Województwem Łódzkim umowy o przyznanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych pn. "Aktywne sołectwo" oraz "Wsparcie organizacji imprezy kulturalnej pn. Dożynki Gminne 2018". Pomoc finansowa w obydwu przypadkach wynosi 5 tys. zł. Projekty będą realizowane odpowiednio przez sołectwo Żelechlin oraz sołectwo Staropole. Mamy nadzieję, że wspomogą integrację mieszkańców.