image026W czasie wizyty duszpasterskiej w Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku doszło do spotkania przedstawicieli Samorządu Gminy Żelechlinek z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Andrzejem Dziuba bp. Ordynariuszem Diecezji Łowickiej. W dniu 6 września 2017 r. w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku spotkali się radni i sołtysi Gminy Żelechlinek oraz pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Żelechlinek Bogdan Kaczmarek witając w imieniu zebranych ks. Biskupa. W dowód szacunku i uznania Skarbnik Gminy Jadwiga Kaczmarek wręczyła ks. Biskupowi bukiet czerwonych róż. W spotkaniu uczestniczył również ks. Marek Kania Proboszcz miejscowej parafii.


Spotkanie było okazją do wymiany spostrzeżeń dotyczących potrzeb żelechlińskiej wspólnoty parafialnej. Wójt Gminy mówił o współpracy z samorządem gminy, o tym co do tej pory udało się zrealizować dzięki wspólnym działaniom. Zadeklarował dalszą pomoc w miarę posiadanych sił i środków.
Ks. Biskup Andrzej Dziuba podziękował za serdeczne przyjęcie. Nawiązał do spotkania z dziećmi i młodzieżą podczas inauguracyjnej mszy świętej oraz wizyty w szkole. Zwrócił uwagę na dobrą współpracę z samorządem i życzył obecnemu Proboszczowi, aby w pełni zasłużył na miano, jakim Go obdarzono „Kochany Księże Proboszczu”. Ks. Biskup wspomniał, że potrzeby Parafii w Żelechlinku są mu doskonale znane. Mówił o działaniach związanych z uporządkowaniem cmentarza oraz potrzebie bliższego przyjrzenia się murom oporowym kościoła.
Przewodnicząca Rady Gminy Mirosława Pasik oceniając współpracę parafii i samorządu podkreśliła ogromną rolę Wójta Gminy Bogdana Kaczmarka oznajmiając, że rozwój wspólnoty gminnej i parafialnej jest zasługą przede wszystkim jego zaangażowania. Rada Gminy podejmując uchwały wielokrotnie zdaje się na wiedzę i doświadczenie Wójta Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała ks. Biskupowi za wspólne spotkanie i wyraziła troskę o dobro parafii.
Uczestnicząca w spotkaniu była sołtys Sokołówki Stefania Borowczyk zwracając się do ks. Biskupa podziękowała za opiekę nad nasza parafią, prosiła o umorzenie długów wobec diecezji, a ks. Proboszcza zachęciła do troski o kultywowanie obrzędów kościelnych, dbałość o tradycję związane z obchodami świąt.
Ks. Marek Kania mówił o potrzebach parafii, o niezbędnych pracach remontowych, w tym głównie konieczności naprawy dachu kościoła. Podkreślił, że zdaje sobie sprawę z wyzwania, jakie przed nim postawił ks. Biskup, jest natomiast zdeterminowany do podjęcia trudu restauracji kościoła w Żelechlinku. Podziękował za głos przedmówczyni w zakresie tradycji kościelnych.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Na jego pamiątkę Wójt Gminy wręczył ks. Biskupowi Andrzejowi Dziuba oraz ks. Proboszczowi Markowi Kania album pt. „Dzieje Gminy Żelechlinek” z wpisem wszystkich uczestników spotkania – samorządowców Gminy Żelechlinek.

 

 

 • image002
 • image003
 • image004
 • image005
 • image006
 • image008
 • image009
 • image010
 • image013
 • image014
 • image015
 • image016
 • image017
 • image018
 • image022
 • image023
 • image026
 • image001